top of page
Verhuell Tanjong.jpg
Verhuell Litho.jpg

Image to the left:

An included tinted lithograph of the same scene, entitled: Tandjong Ost. Et Tandjong West. Pres de Batavia. Q.M.R. VerHuell. ad. nat. del. L. Stroobant, Sc et Lith à Gand.
 

H. 24 cm x W. 35 cm

QUIRIJN MAURITS RUDOLPH VERHUELL (1787-1860)


"Tandjong East and Tandjong West, near Jakarta (Batavia) 1819"

 

Pen, ink and watercolour on paper, 39 x 56.6 cm

Note:

VerHuell, a naval officer, author and accomplished draughtsman and watercolourist, went to Indonesia in 1816 where he sailed all over the archipelago on board
the Admiraal Evertzen. After an eventful two years during which he saw active service

in Celebes and the Moluccas, VerHuell returned to Batavia in 1818. While waiting for his ship to be prepared for the return journey to Holland, he made several painting trips to Bogor and the environs of Batavia. VerHuell’s appreciation of the delights
of the Javanese landscape is evocatively described in his diary; below is an excerpt pertaining to the present watercolour:

While I was walking with my friend Baud in this lovely countryside to find a pictorial viewpoint under this pure sky, and under the impression of the entirety and freshness of nature, we came to the high banks of the fast-flowing river Tjilibong. Delighted, I sat down and took out my drawing pencil. The river flowed at my feet and meandered around a hill which was covered in trees and palms. On the hill was the manor house of Tanjong East and opposite on the high banks of the river the beautiful house Tandjong West surrounded by a forest of coconut trees with many straight trunks crowned by beautiful leaves. At the foot of these hills lay a pretty green meadow where cows grazed and some black tamarind trees, and in the foreground, lay the richest nature one can imagine.

He left Indonesia in 1819, but his leaking ship the Admiraal Evertzen came to grief at Diego Garcia. Huell lost most of his drawings and was also blamed for the disaster, being the captain on board. Back in Holland, he worked his remaining sketches into finished drawings and watercolours. Most of his watercolours of Indonesia now are in the collection of the Prins Hendrik Maritime Museum in Rotterdam, donated by VerHuell’s son to the museum in 1895.

Port Vlaardingen Verheull.jpg

QUIRIJN MAURITS RUDOLPH VERHUELL (1787-1860)


"Stad Vlaardingen, Macassar, September 1816"

 

Inscribed titled on the reverse: "Admiraal Evertzen"

Pen, ink and watercolour on paper, 39.3 x 55.2 cm

 

Note:

Shortly after his arrival in Jakarta (Batavia), VerHuell was sent with a battalion of infantry on his ship the Admirall Evertzen, to Macassar, or Vlaardingen as the Dutch named it, on the island of Celebes to replace the British forces there. In his diary VerHuell gives the following description of Vlaardingen:

De stad Vlaardingen is regelmatig gebouwd, met regte straten doorsneden, en van een ringmuur omgeven. De poorten werden na zons ondergang gesloten, uitgezonderd die, welke naar het Campong Bougies, of de wijk van de Bouginezen, leidt, waar
zich de Passer, of marktplaats, mede bevindt. Het klinket van deze poort blijft alleen open voor voetgangers. Het is echter groot genoeg, om er met vele omzigtigheid, te paard zittende, door te gaan. Een onzer officieren werd hier op een wonderdadige wijze van een groot gevaar gered. Ik reed, namelijk, in gezelschap van eenige onzer officieren op een’ avond de stad rond. Op eens gaat een der paarden door, en stuift met zijn’ ruiter bliksemsnel door de nauwe deur. Wij allen vestijfden van schrik, en dachten niet anders, dan den ongelukkigen, zoo niet dood, ten minste zwaar gewond, aan de andere kant te vinden. Doch ziet, wij zagen hem zeer bedaard voortrijden;- zoodra hij merkte, dat zijn paard hem naar de enge poort voerde, had hij de beenen achteruitgeslagen, en zichvoorover gestrekt.
(Maurits VerHuell, Herinneringen aan een reis naar Oost-Indië, Walburg Pers 2008. p.136)

Almost the same view entitled Het kasteel Rotterdam en de stad Vlaardingen te Makassar, met op de voorgrond het aan de landzijde van het kasteel gelegen fort Vredenburg en het kerkhof, is in the collection of Het Maritiem Museum Rotterdam (inv.nr. P2161-14)

bottom of page